Zakup nieruchomości w Polsce przez obcokrajowca

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla obcokrajowców poszukujących nieruchomości. Szczególnie zagraniczne firmy inwestują środki w zakup nowej zabudowy, w której będą mogły prowadzić działalność. Domy w Polsce są dużo tańsze niż w Niemczech czy w krajach skandynawskich, dlatego obywatele tych państw należą do stale powiększającego się grona właścicieli polskich domów czy mieszkań. Niemniej w niektórych przypadkach przed dokonaniem zakup należy uzyskać stosowne zezwolenie, co można zniechęcać niektórych do przejścia przez całą procedurę.

Cudzoziemiec, czyli osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, również może nabywać nieruchomości na terenie Polski. Istnieje możliwość otrzymania kredytu na poczet takiej inwestycji. Większość banków posiada już w swojej ofercie specjalne kredyty dla klientów zagranicznych. Procedura kupna-sprzedaży jest wydłużona ze względu na szereg tłumaczeń, które należy wykonać podczas podpisywania umów.

Reklama: Szukasz mieszkania lub domu w dobrej lokalizacji? Sprawdź koniecznie działki budowlane Wrocław , gdzie znajdziesz mnóstwo ofert i bez problemu znajdziesz to czego szukasz.

Zdecydowanie łatwiejsza droga czeka obywateli lub przedsiębiorców państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. Osoby z innych krajów, które zamierzają kupić w Polsce nieruchomość, muszą najpierw uzyskać stosowne zezwolenie ministra do spraw wewnętrznych. Wiąże się to z wydłużeniem procedury i większą liczbą dokumentów.

W związku z nowelizacją ustawy dotyczącej nabywania nieruchomości na terytorium Polski przez cudzoziemców, dodatkowe obowiązki mają sądy oraz notariusze. Zgodnie z nowymi zapisami od 1 stycznia 2017 roku notariusz musi przesłać ministrowi spraw wewnętrznych w ciągu siedmiu dni od dnia finalizacji transakcji, wypis aktu notarialnego oraz kopię umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi, która potwierdza zakup polskiej nieruchomości przez cudzoziemca. Niewywiązanie się z tych obowiązków będzie miało konsekwencje dyscyplinarne dla notariusza. Natomiast sądy mają obowiązek przesyłać ministrowi odpisy prawomocnych orzeczeń, które potwierdzają prawo do zakupu danej nieruchomości przez obcokrajowca.

Dodatkowo w zbiorze dokumentów musi znajdować się wyszczególniona informacja, że nieruchomość kupowana jest przez obywatela innego kraju, który dopełnił procedury i może dokonać takiej transakcji na terenie Polski. Odpowiedni dokument powinien zawierać wszystkie imienia, nazwiska, aktualne miejsca zamieszkania oraz obywatelstwo, a w przypadku pośrednika – właściwie upoważnienie. Wszystkie te informacje i oświadczenia, notariusz powinien umieścić w samodzielnie sporządzonym przez siebie poświadczeniu. Dopiero wówczas cała procedura zakupu nieruchomości przez obcokrajowca będzie przeprowadzona prawidłowo.

Jeśli szukasz nieruchomości w Polsce to sprawdź koniecznie domy Katowice . Znajdziesz tam naprawdę sporo ogłoszeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry