Αρχική Σελίδα      Οι επιλογές μου      Βοήθεια      Χάρτης 
08/12/2006    Ώρα Ελλάδος: 18:25
Προεδρία Συναντήσεις Νέα/Ειδήσεις Τύπος/ΜΜΕ ΕΕ/Πολιτικές Ελλάδα Αθήνα 2004 Νέα Γενιά
www.eu2003.gr
Φόρουμ των πολιτών: Μία αποτίμηση

Το φόρουμ του eu2003.gr φιλοξένησε τις απόψεις πολλών ευρωπαίων πολιτών σχετικά με επιμέρους θέματα / ερωτήματα, έχοντας ως βασική του φιλοδοξία να αποτελέσει μέσο προώθησης της καλούμενης ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Στις παραγράφους που ακολουθούν, επιχειρείται η συνοπτική αποτίμηση του τρόπου λειτουργίας του και η γενική αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του : οι τελευταίοι αφορούσαν στην προβολή των θεματικών που απασχόλησαν την ελληνική Προεδρία αλλά και την τρέχουσα ευρωπαϊκή επικαιρότητα, στην ανάδειξη των απόψεων με σεβασμό στην διαφορετικότητα τους, και τέλος, στην ενίσχυση της « έμμεσης » διαδραστικότητας και του ηλεκτρονικού διαλόγου.

Η ανάδειξη των επίκαιρων ζητημάτων της ευρωπαϊκής πολιτικής κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, λαμβανομένης υπόψη της διεθνούς έντασης που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράκ. Το θέμα αυτό απασχόλησε την πλειοψηφία των πολιτών / επισκεπτών του ηλεκτρονικού φόρουμ, γεγονός που εκφράστηκε μέσω της πληθώρας μηνυμάτων που επικεντρώθηκαν σ’αυτό το ζήτημα καθ’όλη την διάρκεια άσκησης της ελληνικής Προεδρίας. Αρχική πρόθεση της συντακτικής ομάδας ήταν η χρονισμένη αντιστοίχηση των ερωτημάτων του φόρουμ με τη θεματική ατζέντα της ελληνικής Προεδρίας. Η μονοπώληση της ευρωπαϊκής επικαιρότητας από τον πόλεμο στο Ιράκ για το μεγαλύτερο διάστημα του εξάμηνου,  οδήγησε την συντακτική ομάδα σε μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας. Από τη μία πλευρά, δεν μπορούσε να παραβλεφθεί η δύσκολη διεθνής συγκυρία και, από την άλλη πλευρά, ήταν σκόπιμο να τηρηθεί η ακολουθία μεταξύ της ατζέντας της Προεδρίας και των ερωτήσεων που τίθενταν στο φόρουμ της Ιστοσελίδας. Αν και η συνιστώσα «Ιράκ» έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των ερωτήσεων, καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια από μέρους της συντακτικής ομάδας ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση της πολυθεματικότητας (διεύρυνση της ΕΕ, ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ, παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, κοινωνική διάσταση της ΕΕ, διεθνής ρόλος της ΕΕ και διατλαντικές σχέσεις, εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, μεταναστευτικά ρεύματα, ευρωπαϊκοί θεσμοί).  

Η χρησιμότητα του φόρουμ ως εργαλείου και η αξιοποίησή του ως μέσου προβολής απόψεων είναι μάλλον αδιαμφισβήτητες. Το φόρουμ επέτρεψε στους πολίτες / επισκέπτες να κάνουν πολλαπλή χρήση του ηλεκτρονικού χώρου : οι απόψεις προβάλλονταν κατά τρόπο μεθοδικό και συνεπή, ενώ παράλληλα εκφραζόταν η διαμαρτυρία των πολιτών για τα τεκταινόμενα στο χώρο της διεθνούς πολιτικής, και συχνά, ασκείτο κριτική, μερικές φορές σε τόνο αιχμηρό.

Ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις που η συντακτική ομάδα έκρινε ως αναπόδεκτη τη δημοσίευση συγκεκριμένων μηνυμάτων / απαντήσεων λόγω του ότι προσέκρουαν στους κανόνες που είχαν τεθεί εξ’αρχής.

Βέβαια, για την πρόσβαση των πολιτών / επισκεπτών στο ηλεκτρονικό φόρουμ, προϋπόθεση ήταν η δυνατότητα χειρισμού της αγγλικής γλώσσας. Αυτή η προϋπόθεση που υπαγορεύθηκε από την λογική του ενιαίου γλωσσικού χώρου ώστε να διευκολυνθεί ο διάλογος, δεν έπαψε, ταυτοχρόνως, να αναχαιτίζει την πρόσβαση των πολιτών / επισκεπτών που δεν κατέχουν την αγγλική γλώσσα.

Βάσει αυτής της λογικής, επίσης, σημαντικός αριθμός μηνυμάτων γραμμένων σε άλλες γλώσσες, ασφαλώς δημοσιεύσιμων ως εκ του περιεχομένου τους, παρέμειναν αδημοσίευτα. Τα μηνύματα με κριτική διάθεση σε σχέση με την επιλογή ενιαίας γλώσσας έθεσαν και θέτουν  το ζήτημα του γλωσσικού πλουραλισμού στην Ευρώπη.

Το θέμα, όχι ελάσσονος σημασίας, της εύρυθμης λειτουργίας της διαδραστικής επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και θεσμών αποκρυσταλλώνεται στην ανταπόκριση των πολιτών / επισκεπτών στο κάθε ερώτημα. Η σχέση αυτή δεν τηρήθηκε με συνέπεια και συνέχεια, κατά μείζονα λόγο εξ’αιτίας της εστίασης της προσοχής στην ιρακινή κρίση και στις προεκτάσεις της αναφορικά με τον τρόπο συγκρότησης και το βαθμό αυτονομίας της ΕΕ στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, την αμφίσημη σχέση της Μεγάλης Βρετανίας με την ΕΕ, την πολιτική διάσταση της διεύρυνσης της ΕΕ και την ευρωκεντρική αντίληψη για τις διατλαντικές σχέσεις. Η επικέντρωση των περισσοτέρων των πολιτών / επισκεπτών σ’αυτές τις θεματικές, έδωσε ένα στίγμα σε σχέση με τις κύριες ανησυχίες τους, όπως αυτές διατυπώθηκαν κατά την διάρκεια του εξαμήνου.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, ως τελική διαπίστωση προκύπτει ότι το φόρουμ της Ιστοσελίδας της ελληνικής Προεδρίας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, εκπλήρωσε τον ρόλο του συμβάλλοντας θετικά στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην ενεργοποίηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο του φόρουμ 


 Αναζήτηση
Οδηγίες

Ημερολόγιο
Όλοι οι μήνες

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Θεσσαλονίκη 2003
Παιχνίδια
Ατυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Υπογραφή Συνθήκης Προσχώρησης
Ευρωπαϊκό Έτος για άτομα με αναπηρίες
 Βήμα Πολιτών
Φόρουμ
Ηλεκτρονική ψήφος