Αρχική Σελίδα      Οι επιλογές μου      Βοήθεια      Χάρτης 
13/12/2004    Ώρα Ελλάδος: 18:10
Προεδρία Συναντήσεις Νέα/Ειδήσεις Τύπος/ΜΜΕ ΕΕ/Πολιτικές Ελλάδα Αθήνα 2004 Νέα Γενιά
www.eu2003.gr
Τα νέα της Προεδρίας
Νέα της Προεδρίας για το Ιράκ
Ειδήσεις από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων
Αυτή η εβδομάδα
Συνεντεύξεις
Διεθνής Διάλογος
Άρθρα
Αρχείο
Παρουσίαση των αποτελέσματων Συμβουλίου Ecofin και Eurogroup από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, κ. Νίκο Χριστοδουλάκη, στο Ευρωκοινοβούλιο (16/06/03)


Κυρίες και κύριοι,
Είναι μεγάλη χαρά και τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα της ελληνικής προεδρίας στο χώρο της οικονομικής πολιτικής.
Σε μερικές εβδομάδες ολοκληρώνεται η εξάμηνη Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία Προεδρία η οποία πραγματοποιήθηκε σε μία σημαντική περίοδο για το μέλλον της Ευρώπης και σε ιδιαίτερα δύσκολες διεθνείς συνθήκες.
Η Ελληνική Προεδρία χαρακτηρίστηκε από τον πόλεμο στο Ιράκ, και από την εξαιρετικά αρνητική οικονομική συγκυρία. Χαρακτηρίστηκε όμως επίσης και από τη μεγαλύτερη ποτέ διεύρυνση της Ένωσης, και μεγάλες αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης.
‘Οπως σας είχα ενημερώσει πριν η Ελλάδα αναλάβει την προεδρία, στόχος μας ήταν η προώθηση βασικών θεμάτων που απασχολούσαν την Ε.Ε για πολλά χρόνια ώστε η ‘Ευρώπη μας’ να προχωρήσει ακόμη πιο πολύ στην ολοκλήρωση της. Νομίζω ότι η Ελλάδα, μια μικρή χώρα, έδειξε στο εξάμηνο αυτό ότι μπορεί να χειριστεί με επιτυχία τα μεγάλα και τα μικρά ζητήματα που μαζί συνθέτουν την καθημερινότητα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
Στο σύνολο των θεμάτων τα οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Ελληνική Προεδρία τα ζητήματα οικονομικής πολιτικής αποτελούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο.
Το κεφάλαιο αυτό είχε το τελευταίο εξάμηνο ιδιαίτερη σημασία γιατί οι οικονομικές πολιτικές κλήθηκαν να δώσουν πειστικές και αξιόπιστες απαντήσεις τόσο στο βραχυπρόθεσμο πρόβλημα της οικονομικής δυσπραγίας στην Ευρώπη όσο και στο  μεσοπρόθεσμο των μεγάλων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, της αναζήτησης των νέων πηγών ανάπτυξης.
Στην τοποθέτησή μου θα αναφερθώ συνοπτικά στα θέματα στα οποία κλήθηκε να χειριστεί το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στην Ελληνική Προεδρία:
 το Eurogroup και τις δημοσιονομικές πολιτικές
 τις Γενικές κατευθυντήριες Γραμμές Οικονομικής Πολιτικής και τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις
 το φορολογικό πακέτο
 τη φορολογία της ενέργειας
 το χρηματοπιστωτικό πακέτο

EUROGROUP ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Για το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών η προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε έξι μήνες νωρίτερα, τουλάχιστο σε ό,τι αφορά τα θέματα της Ευρωζώνης.
‘Όπως γνωρίζετε  η Δανία που είχε την προεδρία στο δεύτερο εξάμηνο του 2002 δεν έχει υιοθετήσει το Ευρώ και γι αυτό η Ελλάδα ανέλαβε την προεδρία της ομάδας των Υπουργών Οικονομικών των χωρών της ζώνης του Ευρώ – το Eurogroup -- από την 1η Ιουλίου του 2002.
Η ελληνική προεδρία συνέπεσε με μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο αφού για πρώτη φορά δοκιμαζόταν στην πράξη το πλαίσιο άσκησης οικονομικής πολιτικής στην Ευρωζώνη και πιο συγκεκριμένα το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η Πορτογαλία πρώτη είχε το 2001 έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης πάνω από το όριο του 3% που προβλέπει η συνθήκη. Ακολούθησαν η Γερμανία και η Γαλλία. Και αυτά σε μια περίοδο πολύ χαμηλής ανάπτυξης για την Ευρωζώνη.
Μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, με μεγάλες αβεβαιότητες, μπορέσαμε να συμφωνήσουμε στη διαμόρφωση των αναγκαίων συστάσεων προς τις χώρες αυτές που διασφαλίζουν αφενός τη μακροοικονομική σταθερότητα και αφετέρου να μη δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας.
Οι πρώτες αυτές δυσκολίες έθεσαν ξανά τον προβληματισμό για το κατά πόσο το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν είναι υπέρμετρα περιοριστικό για την οικονομική ανάπτυξη ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής επιβράδυνσης.
Γι αυτό και σε μια συνεδρίαση της Ευρωομάδας, στο Λουξεμβούργο, συμφωνήθηκε ότι η αξιολόγηση για τον αν ένας προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος ή περίπου ισοσκελισμένος, όπως απαιτεί η Συνθήκη, θα γίνεται με βάση το κυκλικά προσαρμοσμένο έλλειμμα, πράγμα που λαμβάνει υπόψη και την οικονομική συγκυρία. 
Η σημαντική αυτή απόφαση, που κάνει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης αρκετά πιο ευέλικτο, υιοθετήθηκε από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο.
Είναι απολύτως κατανοητό ότι το κοινό νόμισμα δεν μπορεί να επιτύχει και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη χωρίς ένα σαφές και σταθερό πλαίσιο για την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής.
Είναι ευθύνη των κρατών σε περιόδους οικονομικής άνθησης να δημιουργούν περιθώρια στη δημοσιονομική πολιτική έτσι ώστε σε περιόδους επιβράδυνσης να μπορούν να ακολουθούν μία πιο χαλαρή δημοσιονομική πολιτική χωρίς ωστόσο να ξεπερνά το έλλειμμα το 3%.
Η ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία γίνεται ακόμη πιο έντονη από το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη της Ευρωζώνης και της Ένωσης γενικότερα θα αντιμετωπίσουν μελλοντικά το πρόβλημα των αυξημένων δαπανών για κοινωνική ασφάλιση, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.
Έρχομαι τώρα στα θέματα του Συμβουλίου Ecofin για τα οποία είχαμε την ευθύνη ως προεδρία το πρώτο εξάμηνο του 2003.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ένας από τους στόχους της Ελληνικής  Προεδρίας ήταν να φέρει στην επιφάνεια θέματα που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, και γενικότερα την ολοκλήρωση και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.
Η ΕΕ είναι σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορία της. Μετά την επιτυχή εισαγωγή του Ευρώ, είναι τώρα στην παραμονή μιας ιστορικής διεύρυνσης που θα αυξήσει το μέγεθός της σε 25 κράτη μέλη και θα δημιουργήσει μια οικονομική οντότητα με έναν πληθυσμό περισσότερο από 450 εκατομμύρια.
Παράλληλα, αντιμετωπίζει αβεβαιότητα όσον αφορά της αναπτυξιακές της προοπτικές, τόσο στην βραχυχρόνια όσο και στην μεσοχρόνια περίοδο.
Βραχυπρόθεσμα, αν και οι προοπτικές της οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ για το 2003 δεν είναι ευοίωνες και ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης της ΕΕ δεν αναμένεται να παρουσιάσει άξια λόγου βελτίωση.
Μία σειρά από παράγοντες εμποδίζουν στην ανάκαμψη της εμπιστοσύνης σε επενδυτές και καταναλωτές και δεν αφήνουν σημαντικά περιθώρια για περισσότερο αισιόδοξες προβλέψεις:
Σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο είναι κρίσιμη η διαμόρφωση των πολιτικών που θα δώσουν την αναπτυξιακή ώθηση στην ΕΕ τα επόμενα χρόνια. Πολιτικές που θα επισπεύσουν την υλοποίηση του μεγάλου προγράμματος μεταρρυθμίσεων στης ΕΕ, γνωστού και ως στρατηγική της Λισσαβώνας.
Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας διαμορφώθηκαν αυτές οι προτάσεις οικονομικής πολιτικής για τα επόμενα τρία χρόνια, και αποτυπώθηκαν στο κείμενο των Γενικών Κατευθύνσεων της Οικονομικής Πολιτικής, το οποίο το Συμβούλιο Οικονομικών Υποθέσεων εισηγείται στη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης.
Οι γενικές αυτές κατευθύνσεις  αναφέρονται στην τριετία 2003-2005 και στις πολιτικές εκείνες που είναι αναγκαίες για να βγει από το αναπτυξιακό τέλμα το σύνολο της ΕΕ .
Υπογραμμίζουν τη σημασία της διατήρησης μίας υγιούς, συνεπούς, και συνετής δημοσιονομικής θέσης για τις χώρες μέλη, ταυτόχρονα με την επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών για να αναδείξει η ΕΕ την αναπτυξιακή της προοπτική. Οι γενικές αυτές κατευθύνσεις οικονομικής πολιτικής αναφέρονται κυρίως:
 στις πολιτικές για μία πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης, με ενίσχυση του ανταγωνισμού  στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των αγορών κεφαλαίου, βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενίσχυση των επενδύσεων στη γνώση και στην καινοτομία
 στις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας για  περισσότερη και καλύτερη απασχόληση, με βελτίωση του πλαισίου του φορολογικού και κοινωνικού συστήματος παροχών, καλύτερη σύνδεση αμοιβών-παραγωγικότητας,  προώθηση της ευελιξίας και προσαρμοστικότητας στην αγορά εργασίας, διευκόλυνση της κινητικότητας στην εργασία, τόσο γεωγραφική όσο και επαγγελματική.
 στις πολιτικές αναθεώρησης του συστήματος  κοινωνικών παροχών για την αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με περαιτέρω μείωση του δημοσίου χρέους, τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, βελτίωση της συστήματος κοινωνικών παροχών

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Αναφέρθηκα μέχρι τώρα στα μεγάλα και μόνιμα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση: πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής, οικονομικές μεταρρυθμίσεις.
Εκτός όμως από αυτά τα θέματα, στο Συμβούλιο Ecofin είχαμε θέσει ως βασικό στόχο την προώθηση μερικών συγκεκριμένων ζητημάτων που απασχολούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση για αρκετά χρόνια και στα οποία δεν ήταν εύκολο να βρεθεί συμβιβαστική λύση.
Τα βασικότερα θέματα που ‘κληρονομήσαμε’ από τη Δανική προεδρία ήταν τα θέματα φορολογίας ενέργειας και το φορολογικό πακέτο, με βασικότερο και πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο τη φορολογία των αποταμιεύσεων.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στη φορολογία ενέργειας το ζητούμενο ήταν η δημιουργία ενός πλαισίου φορολογικής επιβάρυνσης με κατώτατα όρια φόρου στα καύσιμα το οποίο να οδηγεί στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς ωστόσο να επιβαρύνει ιδιαίτερα την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.
Το θέμα είχε ξεκινήσει να συζητείται το 1998, αλλά οι αντιρρήσεις πολλών χωρών σε επιμέρους θέματα δεν μπορούσε να βρεθεί συμβιβαστική λύση. Με βάση την πρόταση συμβιβασμού της Ελληνικής προεδρίας έγινε τελικά δυνατό να βρεθεί λύση και να λυθεί έτσι ένα χρονίζον πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
Το μεγάλο όμως θέμα που απασχολούσε την Ε. Ένωση για περίπου 14 χρόνια ήταν η φορολογία των αποταμιεύσεων. Στόχος της σχετικής οδηγίας για τη φορολογία των τόκων αποταμιεύσεων φυσικών προσώπων είναι η αποφυγή της φοροδιαφυγής και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των χρηματαγορών της Ένωσης.
Έπειτα από μια περίοδο όπου το θέμα είχε σχεδόν αδρανήσει λόγω των αντιδράσεων μερικών χωρών, κυρίως του Λουξεμβούργου και της Αυστρίας, τελικά έγινε κατορθωτό να επιτευχθεί κατ’αρχάς πολιτική συμφωνία τον Ιανουάριο, με βάση τη συμβιβαστική πρόταση της Ελληνικής προεδρίας.
Για να επιτευχθεί όμως τελική συμφωνία ετέθη ως προϋπόθεση και να υπάρξει συμφωνία για παρόμοια ρύθμιση με χώρες εκτός ΕΕ, και κυρίως την Ελβετία. ‘Έτσι η προεδρία μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε διαπραγματεύσεις με τις χώρες αυτές τις οποίες και τις ολοκλήρωσε με επιτυχία.
Με βάση αυτή τη συμφωνία με τρίτες χώρες, προχωρήσαμε στην τελική υιοθέτηση της σχετικής οδηγίας, στις 3 Ιουνίου, στο τελευταίο Συμβούλιο Ecofin της Ελληνικής προεδρίας, δίνοντας με τον τρόπο αυτό λύση σε ένα από τα πλέον χρονίζοντα θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για να επιτευχθεί αυτή η τελική υιοθέτηση, χρειάστηκε να βρεθεί λύση σε ένα Ιταλικό αίτημα ρύθμισης των προστίμων που είχαν επιβληθεί στους Ιταλούς παραγωγούς γάλακτος για υπέρβαση των ποσοστώσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ο χειρισμός της Προεδρίας επέτρεψε να μη γίνει το μείζον θέμα της φορολογίας των αποταμιεύσεων δέσμιο ενός ελάσσονος και άσχετου με τη φορολογία εθνικού προβλήματος.
Παρότι το πλέον δύσκολο ζήτημα στο φορολογικό πακέτο ήταν η φορολογία αποταμιεύσεων, στη δέσμη οδηγιών που εγκρίθηκαν περιέχονται και άλλα στοιχεία. Ένα είναι ο κώδικας δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων με τον οποίο επιδιώκεται η απάλειψη του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ Κ-Μ.
Ένα άλλο είναι η οδηγία για την κατάργηση της παρακράτησης φόρου στη πηγή, στους τόκους και δικαιώματα συνδεομένων επιχειρήσεων. Η πρόταση αφορά την κατάργηση της παρακράτησης φόρου στις διασυνοριακές ροές εισοδημάτων εταιρειών από τόκους και δικαιώματα  που καταβάλλονται μεταξύ συνδεομένων εταιρειών διαφορετικών ΚΜ από και μεταξύ των μονίμων εγκαταστάσεων αυτών.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Η Ελληνική Προεδρία κατέβαλε επίσης σημαντικές προσπάθειες για την ολοκλήρωση των Ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών, μία από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον οικονομικό τομέα. Σημαντικές παράμετροι για την ολοκλήρωση αυτή ήταν η  εισαγωγή του ευρώ και η σταδιακή εφαρμογή από το 1999 του σχεδίου Δράσης για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες.
Οι ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές αντιμετώπισαν το τελευταίο διάστημα πολλές δυσκολίες, αντανακλώντας και την οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα. Τα χρηματιστήρια των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών υπέστησαν σημαντική διόρθωση από το 2000, ενώ το επενδυτικό κοινό χαρακτηρίστηκε από μία επιφυλακτική έως αμυντική στάση. Ας μην ξεχνάμε ότι την ίδια περίοδο ξέσπασαν αρκετά σκάνδαλα, κυρίως στις ΗΠΑ, με επίκεντρο τους ανεπαρκείς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης.
Οι κεφαλαιαγορές στην Ευρώπη έχουν δείξει αρκετή αντοχή στις πιέσεις αυτές, ενώ οι δείκτες κεφαλαιοποίησης και επισφάλειας για τον τραπεζικό κλάδο αποδεικνύουν ότι παραμένει υγιής. Η πρόσφατη κρίση, όμως, ισχυροποίησε ακόμη περισσότερο τα επιχειρήματα για την ταχύτερη ενοποίηση των χρηματαγορών στην Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι έτσι θα διασφαλισθεί αποτελεσματικότερα η σταθερότητα των αγορών αλλά και η διαφάνεια των συναλλαγών.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Προεδρία προώθησε ενεργά το Σχέδιο Δράσης για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες.
Από τον Ιανουάριο του 2003 που αναλάβαμε την Προεδρία καταφέραμε να επιτύχουμε συμφωνίες σε αρκετά από τα δύσκολα ζητήματα που έχουν απομείνει για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης: την οδηγία για τη Χειραγώγηση της αγοράς, για τα συνταξιοδοτικά ταμεία, για το Εταιρικό Δίκαιο, για τα Ενημερωτικά Δελτία.

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Θα ολοκληρώσω την αναφορά μου στα ζητήματα που απασχόλησαν την Ελληνική Προεδρία στον οικονομικό τομέα με το θέμα των θεσμικών αλλαγών που χρειάζεται η Ε.Ε. και το οποίο επεξεργάζεται από το Μάρτιο του 2002 η Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης.
Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης θα υποβληθεί το τελικό προϊόν της Συνέλευσης και εκεί θα ληφθούν αποφάσεις για τη συνέχιση της διαδικασίας.
Αρκετά από τα ζητήματα που θα συζητηθούν  άπτονται της οικονομικής διαχείρισης και μπορούν να αλλάξουν τελείως το πλαίσιο άσκησης της οικονομικής πολιτικής.
Για παράδειγμα, μέχρι ποιο βαθμό πρέπει να ισχυροποιηθεί ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών; Πρέπει στο νέο Σύνταγμα της Ευρώπης να υπάρξει πρόβλεψη για άσκηση πολιτικής σε επίπεδο Ένωσης για παράδειγμα σε θέματα φορολογίας ή αυτό πρέπει να παραμείνει εθνική αρμοδιότητα με το συντονισμό να επιτυγχάνεται όπως μέχρι σήμερα;
Το Eurogroup θα συνεχίσει να υπάρχει ως άτυπο όργανο διαβούλευσης ανάμεσα στους Υπουργούς της Ευρωζώνης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Επιτροπή; Η εμπειρία μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι η λειτουργία του έχει διευκολύνει πάρα πολύ την ομαλή λειτουργία της ΟΝΕ.
Ποια θα είναι στο μέλλον η θεσμική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας; Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανεξαρτησία της είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την άσκηση μίας αποτελεσματικής κοινής νομισματικής πολιτικής.
Εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με πολλή προσοχή το ζήτημα, ώστε να περιφρουρήσουμε το συμφέρον της Ελλάδας και να διασφαλίσουμε ότι η φωνή της θα ακούγεται καθαρά σε όλα τα όργανα της νέας θεσμικής οργάνωσης της Ε.Ε.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Δεν θέλω να σας κουράσω με περισσότερες λεπτομέρειες, ή να αναφερθώ σε άλλα θέματα μικρότερης ή και μεγαλύτερης σημασίας τα οποία απασχόλησαν το Συμβούλιο Ecofin στη διάρκεια της Ελληνικής προεδρίας.

Επιθυμώ να σας ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα και να σας ευχαριστήσω για τη συμπαράσταση και την ενθάρρυνση που μας δώσατε όλο αυτό το διάστημα.  Ιδιαίτερα θα επιθυμούσα να ευχαριστήσω την πρόεδρο σας την κα Rantzio-Plath, για το εξαιρετικό ενδιαφέρον που έδειξε στις εργασίες του Συμβουλίου μας και την κατανόηση της.

Σας ευχαριστώ θερμά.


 Αναζήτηση
Οδηγίες

Ημερολόγιο
Όλοι οι μήνες

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Θεσσαλονίκη 2003
Παιχνίδια
Ατυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Υπογραφή Συνθήκης Προσχώρησης
Ευρωπαϊκό Έτος για άτομα με αναπηρίες
 Βήμα Πολιτών
Φόρουμ
Ηλεκτρονική ψήφος