Αρχική Σελίδα      Οι επιλογές μου      Βοήθεια      Χάρτης 
19/08/2005    Ώρα Ελλάδος: 16:21
Προεδρία Συναντήσεις Νέα/Ειδήσεις Τύπος/ΜΜΕ ΕΕ/Πολιτικές Ελλάδα Αθήνα 2004 Νέα Γενιά
www.eu2003.gr
Εν συντομία η ΕΕ
Ιστορία της ΕΕ
Σύμβολα
Θεσμοί και Όργανα της ΕΕ
Διαδικασία αποφάσεων
Δημοσιονομικά
Συνθήκη της Νίκαιας
Πολιτικές
Ο ρόλος της προεδρίας
Κράτη μέλη
Το μέλλον της ΕΕ
Διεύρυνση
Η ΕΕ στον Κόσμο
Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι
 Δείτε Ακόμα
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Ελεγκτικό Συνέδριο
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Επιτροπή των Περιφερειών
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προασπίζεται το γενικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθεί τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Προτείνει τα νομοθετικά κείμενα της Ένωσης  και υλοποιεί τις ενέργειες που αποφασίζουν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Φέρει την πολιτική ευθύνη έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο μπορεί να την απαλλάξει από τα καθήκοντά της ψηφίζοντας πρόταση μομφής εναντίον της.

Η Επιτροπή αποτελείται από 20 μέλη. Επικεφαλής είναι ο Πρόεδρος, ενώ υπάρχουν και δύο αντιπρόεδροι. Η Επιτροπή ανανεώνεται ανά πενταετία, στο εξάμηνο που ακολουθεί την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο διάστημα αυτό, το νέο Κοινοβούλιο έχει το χρόνο να εκφράσει την εμπιστοσύνη του στον Πρόεδρο της Επιτροπής που ορίζεται από τα κράτη μέλη, προτού ο ίδιος επιλέξει, σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, τα υπόλοιπα μέλη του σώματος. Κατόπιν, το Κοινοβούλιο αποφαίνεται επί της Επιτροπής συνολικά, με ψήφο έγκρισης. Αφού λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο, η νέα Επιτροπή μπορεί να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα της τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί τέσσερις βασικές αρμοδιότητες:

Προτείνει τα νομοθετικά κείμενα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Οι προτάσεις της Επιτροπής αφορούν στους τομείς που ορίζουν οι συνθήκες. Σύμφωνα με την «αρχή της επικουρικότητας», οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής αφορούν μόνον στους τομείς εκείνους που η πρωτοβουλία στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική από την εθνική, περιφερειακή ή τοπική δράση.
Η Επιτροπή καταθέτει τις προτάσεις της στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατόπιν τα τρία όργανα εργάζονται από κοινού για να καταλήξουν σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Διαχειρίζεται και υλοποιεί τις κοινοτικές πολιτικές. Η Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος αυτός καλύπτει όλους τους τομείς παρέμβασης της Ένωσης, είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικός σε συγκεκριμένους κλάδους όπως ο ανταγωνισμός (έλεγχος των συμφωνιών και των συγχωνεύσεων, κατάργηση ή έλεγχος των προνομιακών κρατικών επιχορηγήσεων), η γεωργία (επεξεργασία των γεωργικών κανονισμών) και η έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (προώθηση και συντονισμός μέσω του κοινοτικού προγράμματος πλαισίου).

Η διαχείριση του κοινοτικού προϋπολογισμού εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής και βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κοινός στόχος των δύο οργάνων είναι η εξασφάλιση της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Μεριμνά για την τήρηση του κοινοτικού δικαίου (από κοινού με το Δικαστήριο). Η Επιτροπή μεριμνά για την ορθή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών, των οικονομικών παραγόντων και των ιδιωτών.

Η Επιτροπή παίρνει μέτρα σε περίπτωση παράβασης κατά την εκπλήρωση των κοινοτικών υποχρεώσεων (π.χ. κατά του κράτους μέλους που δεν εφαρμόζει κάποια ευρωπαϊκή οδηγία). Αν η κατάσταση δεν εξομαλυνθεί, η Επιτροπή αναγκάζεται να προσφύγει στο Δικαστήριο

Αποτελεί το σημαντικότερο εκφραστή των θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί τον κυριότερο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν αυτή διαπραγματεύεται διεθνείς συμφωνίες σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Σύμβαση του Λομέ, που συνδέει την ΕΕ με τις αναπτυσσόμενες αφρικανικές χώρες, την Καραϊβική και τις χώρες του Ειρηνικού)

Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Εκτυπώστε τη σελίδα Στείλτε τη σελίδα με e-mail
 Αναζήτηση
Οδηγίες

Ημερολόγιο
Όλοι οι μήνες

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Θεσσαλονίκη 2003
Παιχνίδια
Ατυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Υπογραφή Συνθήκης Προσχώρησης
Ευρωπαϊκό Έτος για άτομα με αναπηρίες
 Βήμα Πολιτών
Φόρουμ
Ηλεκτρονική ψήφος