Αρχική Σελίδα      Οι επιλογές μου      Βοήθεια      Χάρτης 
08/12/2006    Ώρα Ελλάδος: 18:27
Προεδρία Συναντήσεις Νέα/Ειδήσεις Τύπος/ΜΜΕ ΕΕ/Πολιτικές Ελλάδα Αθήνα 2004 Νέα Γενιά
www.eu2003.gr
Πληροφορίες για το eu2003.gr

 

www.eu2003.gr

Ο δικτυακός τόπος της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε μια εποχή που το Διαδίκτυο αποκτά ολοένα αυξανόμενη σημασία ως μέσο πληροφόρησης των πολιτών, το eu2003.gr συνιστά το κύριο κανάλι ενημέρωσης για τις δραστηριότητες, την ταυτότητα και τους στόχους της Ελληνικής Προεδρίας. Παράλληλα, επιδίωξη του δικτυακού τόπου είναι η ενημέρωση σχετικώς με τη λειτουργία, τους προσανατολισμούς και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η ανάδειξη της φυσιογνωμίας της σύγχρονης Ελλάδας.

Εκτός αυτών, όμως, το eu2003.gr φιλοδοξεί να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας και διαλόγου ανάμεσα στους πολίτες της Ένωσης και, ιδίως, να αναδειχθεί σε μέσο προώθησης της «ηλεκτρονικής δημοκρατίας» και ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων, συμβάλλοντας στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των Κοινοτικών θεσμών και των ευρωπαίων πολιτών.

Η πληροφόρηση αρθρώνεται σε 8 ενότητες και παρέχεται σε τρεις γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά. 

Στόχοι του δικτυακού τόπου

 • Να υποστηρίξει πλήρως και αποτελεσματικά τις δραστηριότητες της Προεδρίας
 • Να αποτελέσει αποτελεσματικό και επαρκές εργαλείο πληροφόρησης για τους δημοσιογράφους οι οποίοι θα καλύπτουν τις δραστηριότητες της Προεδρίας.
 • Να αποτελέσει κόμβο ενημέρωσης των αξιωματούχων των ξένων κυβερνήσεων σχετικώς με τις δραστηριότητες της Προεδρίας.
 • Να καλύψει τις ανάγκες ενημέρωσης που έχουν  επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες, η ακαδημαϊκή κοινότητα και το ευρύ κοινό σε θέματα που αφορούν στην ταυτότητα, το χαρακτήρα και τις δραστηριότητες της Ε.Ε., της Προεδρίας, και της Ελλάδας.
 • Να εξασφαλίσει εύκολη πρόσβαση σε ομάδες πληθυσμού με ειδικές ανάγκες πρόσβασης και σε άτομα μεγάλης ηλικίας.

Σε ποιους απευθύνεται
 
O δικτυακός τόπος της Ελληνικής Προεδρίας απευθύνεται:

 • Στους αξιωματούχους ξένων κυβερνήσεων
 • Στους δημοσιογράφους που καλύπτουν τις εργασίες και τις δραστηριότητες της Ελληνικής Προεδρίας
 • Σε κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, οργανισμούς και οργανώσεις με ειδικό ενδιαφέρον για τις πολιτικές της ΕΕ
 • Στο ευρύ κοινό και τη νέα γενιά

Έχει υπάρξει ειδική μέριμνα ώστε η πληροφόρηση του δικτυακού τόπου να είναι κατανοητή όχι μόνον από ειδικούς ή γνώστες των θεμάτων που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από οποιονδήποτε πολίτη επιθυμεί να έχει σχετική  ενημέρωση.

Πρόσβαση για όλους

Το 2003 είναι το Ευρωπαϊκό έτος για άτομα με αναπηρίες. Θέτοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της και αποβλέποντας να συμβάλλει στην άρση των διακρίσεων και την εξάλειψη των κοινωνικών και άλλων αποκλεισμών, η Ελληνική Προεδρία επέλεξε την κατασκευή ενός δικτυακού τόπου που επιτρέπει την πρόσβαση σε όλους. Το eu2003.gr είναι πλήρως συμβατό με το διεθνές πρότυπο W3C που εξασφαλίζει απρόσκοπτη πρόσβαση σε άτομα με αναπηρίες αλλά και σε άτομα μεγάλης ηλικίας.

Τι προσφέρει το eu2003.gr στους επισκέπτες

Η βασική λογική της κατασκευής του δικτυακού τόπου ήταν η ενίσχυση της χρηστικότητας του, έτσι ώστε το eu2003.gr να είναι όσο το δυνατόν φιλικότερο προς το χρήστη. Ο δικτυακός τόπος διαθέτει νέες εφαρμογές, καθώς και πληθώρα υπηρεσιών και δυνατοτήτων, διασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη, εύκολη και ταχεία πληροφόρηση των επισκεπτών του. Μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνονται:

• Υπηρεσίες προσωποποίησης (personalization). Εγγραφόμενοι σε αυτές τις υπηρεσίες οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου μπορούν να δημιουργούν την προσωπική τους σελίδα, my eu2003.gr, μέσω της οποίας ενημερώνονται για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν, με βάση τις προτιμήσεις τους ανά τύπο εγγράφου και τομέα πολιτικής.
• Ενημέρωση μέσω e-mail και newsletter. Εγγραφόμενοι στην υπηρεσία ενημέρωσης του δικτυακού τόπου, οι χρήστες αποκτούν τη δυνατότητα να λαμβάνουν είτε e-mail όποτε μία είδηση εντάσσεται στον δικτυακό τόπο, είτε ενημερωτικό newsletter με τους τίτλους των ειδήσεων της ημέρας, σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους ανά τύπο εγγράφου και τομέα πολιτικής.
• Προηγμένη μηχανή αναζήτησης. Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου της Ελληνικής Προεδρίας έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης εκδηλώσεων, ειδήσεων και, γενικότερα, οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, επιλέγοντας ημερομηνία, τύπο, τομέα πολιτικής και γλώσσα. 
• Ζωντανή αναμετάδοση μέσω του δικτυακού τόπου σημαντικών εκδηλώσεων της Προεδρίας  και ζωντανά web events με τη συμμετοχή του κοινού.
• Δυνατότητα ενημέρωσης μέσω SMS αλλά και μέσω W.A.P.
Οδηγίες ρύθμισης του κινητού σας τηλεφώνου, για πρόσβαση στις υπηρεσίες W.A.P. του κόμβου της Ελληνικής Προεδρίας (http://wap.eu2003.gr)
 
Για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες W.A.P.(Wireless Application Protocol) του δικτυακού κόμβου της Ελληνικής Προεδρίας, θα πρέπει να διαθέτετε κινητό τηλέφωνο το οποίο να υποστηρίζει υπηρεσίες W.A.P.. Εφόσον διαθέτετε τέτοια συσκευή, υπάρχουν οι δύο παρακάτω περιπτώσεις:
 
α. εφόσον η συσκευή σας είναι ήδη ρυθμισμένη για πρόσβαση σε υπηρεσίες W.A.P. (προφανώς διαμέσου της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας στην οποία είστε ήδη συνδρομητής), τότε από το μενού επιλογών της συσκευής σας επιλέξτε τις υπηρεσίες W.A.P. και προσθέστε τη διεύθυνση http://wap.eu2003.gr στην επιλογή "Προσθήκη Διεύθυνσης" ("Add address") ή "Προσθήκη σελιδοδείκτη" ("Add bookmark"). Στη συνέχεια, δώστε μια ονομασία στην παραπάνω διεύθυνση (π.χ. eu2003.gr) και αποθηκεύστε τις επιλογές σας. Για να επισκεφτείτε τη σελίδα wap του κόμβου, πηγαίνετε στο μενού επιλογών στις υπηρεσίες W.A.P., και στους σελιδοδείκτες (Bookmarks) επιλέξτε το σελιδοδείκτη με την ονομασία που δώσατε στο προηγούμενο βήμα (π.χ. eu2003.gr)
 
β.εφόσον η συσκευή σας δεν είναι ρυθμισμένη για πρόσβαση σε υπηρεσίες W.A.P., θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με την εταιρία κινητής τηλεφωνίας στην οποία είστε ήδη συνδρομητής, όπως και ανάλογα με το μοντέλο και τον τύπο της συσκευής. H πρώτη περίπτωση αναφέρεται στις τιμές που θα πρέπει να δώσετε στη διεύθυνση I.P. και στον αριθμό σύνδεσης (όπως αυτές παρέχονται από την εταιρία), προκειμένου να έχετε γενικά πρόσβαση σε υπηρεσίες W.A.P.. H δεύτερη περίπτωση αναφέρεται στη μορφή και  ονομασία των επιλογών του μενού της συσκευής σας.

Για συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας σε μία από τις τρεις Ελληνικές εταιρίες (Cosmote, Vodafone, Telestet) οι οδηγίες ανά μοντέλο και τύπο συσκευής δίνονται στις παρακάτω διευθύνσεις:
 
Cosmote: http://www.cosmote.gr/ipiresies/mycosmos/wapsettings.htm
Telestet: http://www.telestet.gr/01_01_01.cfm?PageID=39
Vodafone: http://www.vodafone.gr/live1/page.jsp?pid=0001010700&vars=0000000000

 
Εναλλακτικά, οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας μπορούν να ζητήσουν οδηγίες καλώντας τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης συνδρομητών της εταιρίας τους.
 
Οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας σε χώρες εκτός Ελλάδος θα πρέπει να καλέσουν τις υπηρεσίες συνδρομητών της εταιρίας τους ή να βρούν τις αντίστοιχες οδηγίες στις ιστοσελίδες της εταιρίας τους.

Διεθνής διάλογος και ηλεκτρονική δημοκρατία

Ο δικτυακός τόπος της Ελληνικής Προεδρίας φιλοξενεί, επίσης, ένα διεθνή δημόσιο διάλογο σχετικώς με θέματα που  αφορούν στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/ και προσλαμβάνουν επίκαιρη σημασία. Προβεβλημένα πρόσωπα της ευρωπαϊκής οικονομικής, πολιτικής και ακαδημαϊκής ζωής διατυπώνουν, υπό τη μορφή μικρών άρθρων, τις απόψεις και τις προτάσεις τους σχετικώς με την ανάπτυξη της ΕΕ και των πολιτικών της.

Παράλληλα, το eu2003.gr φιλοδοξεί να αποτελέσει μέσο προώθησης της ηλεκτρονικής δημοκρατίας, με άλλα λόγια φιλοδοξεί να αναδείξει και εκμεταλλευθεί τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας ώστε να ενισχύεται η διαφάνεια και να αυξάνεται η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Έτσι λοιπόν, μέσω του Βήματος των Πολιτών οι επισκέπτες του eu2003.gr εκφράζουν τη γνώμη τους σχετικώς με θέματα που ανά δεκαπενθήμερο ανανεώνονται. Έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να ψηφίζουν για σημαντικά θέματα, να κάνουν ερωτήσεις και να προσφέρουν τις ιδέες και υποδείξεις τους σχετικώς με σημαντικά και επίκαιρα ζητήματα της Ευρωπαϊκής πολιτικής –ζητήματα που απασχολούν την Ελληνική Προεδρία.


Οι ενότητες του δικτυακού τόπου

Ο δικτυακός τόπος της Ελληνικής Προεδρίας δομείται σε 8 ενότητες: 

Η Προεδρία

 • Η Προεδρία: ο θεσμός, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Προεδρίας
 • Ελληνική Προεδρία: Ταυτότητα, οργάνωση, λογότυπο, προτεραιότητες, Ευρύτερη Ευρώπη, Κοινωνία των Πολιτών
 • Νέα της Προεδρίας : Ημερήσιες διατάξεις, κείμενα εργασίας και σημειώσεις Συμβουλίου, συμπεράσματα, δηλώσεις Προεδρίας και δελτία τύπου, διάφορα κείμενα
 • Συναντήσεις/ Εκδηλώσεις
 • Επικοινωνία
 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Θεσσαλονίκη 2003
 • Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2003
 • Vade Mecum
 • Αρχείο φωτογραφιών : φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες από συναντήσεις και άλλα γεγονότα, φωτογραφίες μελών της ελληνικής κυβέρνησης, ζωντανές αναμεταδόσεις μέσω Ίντερνετ.

Συναντήσεις/ Εκδηλώσεις

Όλες οι συναντήσεις και εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας.

Προσφέρονται πληροφορίες για όλες τις συναντήσεις και εκδηλώσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας. Η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες –έγγραφα και ειδήσεις- επιτυγχάνεται πολλαπλώς: επιλέγοντας ημερομηνία και τόπο της συνάντησης/ εκδήλωσης, τύπο συνάντησης/ εκδήλωσης και τομέα πολιτικής.

Νέα/ Ειδήσεις

 • Νέα της Προεδρίας
 • Νέα της Προεδρίας για το Ιράκ
 • Ειδήσεις από το ΑΠΕ
 • Διεθνής Διάλογος
 • Άρθρα
 • Συνεντεύξεις
 • Αυτή η εβδομάδα
 • Αρχείο : Συνεντεύξεις, άρθρα, διεθνής διάλογος, φόρουμ.


Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται, εκτός άλλων, τα έγγραφα που συνδέονται με τις δραστηριότητες της Προεδρίας. Η πρόσβαση επιτυγχάνεται πολλαπλώς :  επιλέγοντας ημερομηνία ένταξης του κειμένου στον δικτυακό τόπο, τύπο κειμένου και τομέα πολιτικής στον οποίο αναφέρεται.

Τύπος/ΜΜΕ

Πληροφορίες για τους δημοσιογράφους που σκοπεύουν να διαπιστευτούν για την κάλυψη εκδηλώσεων της Ελληνικής Προεδρίας. Η διαπίστευση και η επιλογή διαμονής γίνονται μέσω συμπλήρωσης online φόρμας.

Ευρωπαϊκή Ένωση/ Πολιτικές

 • Εν συντομία η ΕΕ: Ιστορία, σύμβολα, θεσμοί και όργανα, διαδικασία αποφάσεων, δημοσιονομικά, Συνθήκη της Νίκαιας
 • Πολιτικές
 • Κράτη μέλη
 • Το μέλλον της ΕΕ
 • Διεύρυνση: Υπό ένταξη και υποψήφιες χώρες, κριτήρια, ιστορική αναδρομή, ενταξιακές διαπραγματεύσεις
 • Σχετικοί δικτυακοί τόποι

Ελλάδα

 • Συνοπτικά η Ελλάδα
 • Η Ελλάδα στην ΕΕ
 • Επιχειρηματικότητα
 • Τουρισμός
 • Πολιτισμός
 • Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι

Αθήνα 2004

 • Η προετοιμασία των Αγώνων
 • Ολυμπιακή Εκεχειρία
 • Νέα της προετοιμασίας
 • Οι Αγώνες τότε και σήμερα
 • Παρα-ολυμπιακοί Αγώνες
 • Εθελοντές 2004

Νέα Γενιά

 • Νέοι και Ευρώπη
 • Biennale 2003
 • Συμμετοχή
 • Πληροφόρηση
 • Εθελοντισμός
 • Νεανική επιχειρηματικότητα
 • Τουρισμός για νέους

[Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η συντήρηση του eu2003.gr γίνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την Hellas On Line S.A. και τους συνεργάτες της.]

Για τεχνικές ερωτήσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το webmaster@eu2003.gr


 Αναζήτηση
Οδηγίες

Ημερολόγιο
Όλοι οι μήνες

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Θεσσαλονίκη 2003
Παιχνίδια
Ατυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Υπογραφή Συνθήκης Προσχώρησης
Ευρωπαϊκό Έτος για άτομα με αναπηρίες
 Βήμα Πολιτών
Φόρουμ
Ηλεκτρονική ψήφος